OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

 Hlavná stránka
----------------------------------------------
Vitajte na oficiálnej stránka obce Hatné. Obec Hatné sa nachádza na podhorí južných Javorníkov, v dolnej časti Marikovskej doliny, 11 km SSZ od Považskej Bystrice. Jednotlivé časti obce sú: Niva, Pod Skalou, Sánka, U Hladkov, Záhradkovci. Rozloha katastrálneho územia je 544 ha, prevažne pahorkatinový povrch. Najvyšší vrch v obci je Dielnica (519 m n. m.). Obcou preteká Marikovský potok s pravostranným prítokom Radotiná (Klieštinský potok).
V obci sa nachádzajú dva významné objekty – dve opevnenia v polohe Hrádek, umiestnené severne od obce po oboch stranách Marikovského potoka. 
Obe však boli narušené ťažbou kameňa. História opevnení siaha hlboko do minulosti, pred prvé písomné zmienky o obci. zachovalejší z hrádkov sa nachádza na ľavej strane potoka. Starší autori tvrdia, že križovatku ciest z Púchovskej a Marikovskej doliny v Hatnom chránili dva Hrádky tesne oproti sebe stojace, čo bolo predmetom pre vznik názvu Hatné.
 V roku 1405 má názov podobu Hatne, Hatna. Názov Hatné sa ustálil v roku 1920.


Aktuality
-------------------------------------
Deň obce Hatné - 08.07.2017 
o 18,00 hod.
Oddychový areál pri Skale


                                          

PHR                


Oznámenie o strategickom dokumente - 

Doplnok č. 4 ÚP


Oznámenie o začatí prerokovania návrhu

 zmeny a doplnky č. 4 

územného plánu obce Hatné.


Doplnok č. 4 k Územnému plánu zóny Hatné


Kultúrny kalendár obce na rok 2017 

                                                                Oznamy
---------------------------------------------

---------------------------------------------
V priebehu septembra 2016 sa začína nový systém separovania!
V našej obci sa začína vrecový zber plastov a tetrapakov z rodinných domov. V najbližších dňoch si treba vyzdvihnúť vrecia na plasty na obecnom úrade v Hatnom.
Zber bude prebiehať formou kus za kus. To znamená, koľko vriec občan vytriedi, toľko prázdnych vriec dostane. V prípade ich nedostatku, si vrecia  môžete
 vyzdvihnúť na OcÚ.
Do vriec sa budú separovať  plasty aj terapaky / plastové fľaše, obaly, fólie, igelitové tašky, mikroténové sáčky, kelímky, obaly z kozmetiky, obaly z mlieka a nápojov,
 plechovky z nápojov, vrchnáky z fliaš, viečka, hliníkové konzervy/. Nádoby, ktoré slúžili na zber plastov, budú odteraz slúžiť na zber skla. Nádoby na tetrapaky budú naďalej 
slúžiť na zber tetrapakov. V čase vývozu si vrecia vyložíte pred bránu a firma Chudovský, a. s., bude autom prechádzať po obci a vrecia s odpadom odoberať. Vrecia je potrebné
 zviazať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva. Občan, ktorý býva na mieste, kde sa smetiarske auto nedostane, je povinný vrecia s odpadom v čase
 vývozu preniesť na  miesto prístupné pre auto.Termín vývozu bude vždy občanom oznámený verejným rozhlasom. Harmonogram vývozu bude zverejnený na úradnej tabuli a na
 webovej stránke www.hatne.sk.

HARMONOGRAM VÝVOZU PLASTOV
A TETRAPAKOV
Jún - 29.06.2017
Júl - 25.07.2017 
August - 24.08.2017
September - 21.09.2017
Október - 19.10.2017
November- 14.11.2017
December - 14.12.2017

Vrecia s plastmi a tetrapakmi musia byť zviazané
a pripravené na dostupných miestach.
Za pochopenie ďakujeme!

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky