Obecný úrad - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Obecný úrad

Samospráva


Starostka obce: 


- Mgr. Iveta Žilovcová - NEKA


Hlavný kontrolór obce:


- Ing. Anna Hoštáková


Ekonómka - účtovníctvo, mzdy:


- Jozefína Šarlayová


Odborná referentka - miestne dane a poplatky, 

vedúca školskej jedálne, správa pohrebiska, registratúra:


- Veronika Šarlayová


Pracovníčka obecnej knižnice:


- Mária Klabníková

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky