Zmluvy za rok 2012 - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zmluvy za rok 2012

Zverejňované

Por. č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet

Platnosť zmluvy

Dátum vyst.

Doklad

1

2/2011

Stava s.r.o., Pov. Bystrica

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2011

nestanovená

29.2.2012

ZM1_2012

2

8620708U01

Environmentálny fond, Bukureštská 4, 81326 Bratislava

Poskytnutie dotácie na celoobecný vodovod

31.12.2012

19.3.2012

ZM2_2012

3

3/2012

Profi Poľno s.r.o.

MŠ, vymena okien, UK

 nestanovená

24.3.2012

ZM3_2012

4

4/2012

Emília Seková, Hatné č. 21, Emília Seková, Hatné č. 76

Nájom hrobového miesta, hrob č. 280 a č. 275

31.12.2022

 12.10.2011

ZM4_2012

5

6/2012

Pov.osvetové stred.

Zmluva o spolupráci

nestanovená

 

ZM5_2012

6

12K114081

DOXX-Stravné lístky

Stravné lístky

nestanovená

09.08.2012

ZM6_2012

8

PV3S valnik

Jozef Kujaník

Kúpno predajná zmluva - PV3S valnik

nestanovená

27.07.2012

ZM7_2012

9

109/2011

Strako s.r.o.

Dodatok oo vývoze TKO

01.04.2012

ZM8_2012

10

5/2012

COOP Jednota Čadca

predaj tovaru COOP Jednoty

nestanovená

13.11.2012

ZM9_2012

11

7800015

PPA Dobrovičova 12, 81526 Bratislava 1

Poskytnutie NFP

 

31.10.2012

ZM10-1_2012
ZM10-2_2012

12

----

Credit audit, s.r.o.

audit uctovnej zavierky

22.7.2012

2.5.2012

ZM11_2012

13

----

P stavo, s.r.o.

Výstavba verejného priestranstva v obci Hatné

31.07.2013

19.11.2012

ZM12_2012

14

----

Peter Kucharčík, Lichardova 280/3, Žilina, ICO: 34715045

Nakladanie s odpadmi, textílie, šatstvo

nestanovená

11.12.2012

ZM13_2012

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky