Zmluvy za rok 2013 - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zmluvy za rok 2013

Zverejňované
             

Por. č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet

Platnosť zmluvy

Dátum vyst.

Doklad

1

1/2013

PO Poľana Dol. Mariková č. 619

Zmluva  o užívaní poľov. revíru Poľana Dol. Mariková

do 31.12.2022

31.12.2012

ZM1-1_2013
ZM1-2_2013

2

2/2013

Lesy SR, š.p.,Ban. Bystrica

Nájom les. pozemkov

do31.12.2022

18.01.2013

ZM2_2013

3

3/2013

PS Skalka, Prosné

Prenájom poľov. revíru

31.12.2022

1.1.2013

ZM3_2013

4

4-11/2013

SSE, Pri Rajčianke8591, Žilina

Zmluva o dodávke elektriny

31.12.2016

11.3.2013

ZM4-1_2013
ZM4-2_2013

5

12/2013

Mesto Pov. Bystrica

Poskytnutie finač. prostr. CVÉ

31.12.2013

27.3.2013

ZM5_2013

6

13/2013

Správa katastra Trenčín

Poskytnutie údajov

 nestanovená

10.4.2013

ZM6_2013

7

14/2013

Prima banka Slovensko

DKUÚ Zmluva o úvere, Dodatok č. 2   

2022

3.7.2013

ZM7_2013

8

15/2013

Prima banka Slovensko

Zmluva o Municicipálnom úvere č. 15/002/13

2.7.2014

3.7.2013

ZM8_2013

9

16/2013

Credit_Audit

Zmluva-audit

nestanovená

30.5.2013

ZM9_2013

10

17/2013

POS, Pov. Bystrica

Zmluva o spolupráci

nestanovená

31.5.2013

ZM10_2013

11

18/2013

J.Sekerášová, B.j.è.200

Nájomná zmluva 10 b.j.

2016

27.6.2013

NZ11_2013

12

19/2013

M. Seko,B.j.è.200

Nájomná zmluva 10 b.j.

2014

30.6.2011

NZ12_2013

13

20/2013

L.Lednická, B.j.è.200

Nájomná zmluva 10 b.j.

2016

28.6.2013

NZ13_2013

14

21/2013

Z.Kocúrová, B.j.è.200

Nájomná zmluva 10 b.j.

2016

28.6.2013

NZ14_2013

15

22/2013

P.Šarlay, B.j.è.200

Nájomná zmluva 10 b.j.

2016

28.6.2013

NZ15_2013

16

23/2013

P.Seko, B.j.è.200

Nájomná zmluva 10 b.j.

2016

28.6.2013

NZ16_2013

17

242013

M.Seko, B.j.è.200

Nájomná zmluva 10 b.j.

2014

20.9.2011

NZ17_2013

18

25/2013

J.Kršík, B.j.è.200

Nájomná zmluva 10 b.j.

2014

28.6.2013

NZ18_2013

19

26/2013

K.Katièová B.j.è.200

Nájomná zmluva 10 b.j.

2016

28.6.2013

NZ19_2013

20

27/2013

H.Koštialiková, B.j.è.200

Nájomná zmluva 10 b.j.

2016

28.6.2013

NZ20_2013

21

28/2013

MAS Naše Považie

Nájomná zmluva č.1

nestanovená

07.8.2013

NZ21_2013

22

29/2013

SSE-D,a.s. Žilina

Zmluva o pripojení odber.

nestanovená

21.8.2013

ZM22_2013

23

30/2013

J.Šarlaj SNP,Pov. Bystrica

Nájomná zmluva,HM

09.08.2023

09.08.2013

NZ23_2013

24

31/2013

ZO SLOVES, Prečín

Kolektívna zmluva, odbory

31.12.2014

17.12.2013

NZ24_2013

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky