Zmluvy za rok 2014 - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zmluvy za rok 2014

Zverejňované

Por. č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet

Platnosť zmluvy

Dátum vyst.

Doklad

1

1/2014

Peter Ištok a manželka,Hatné č. 134

Kúpna zmluva

neurčito

15.1.2014

ZM1_2014

2

2/2014

SK-nic

Rámcová zmluva

neurčito

20.1.2014

ZM2_2014

3

3/2014

MAS Naše Považie

Dodatok k náj. zmluve č.1

neurčito

3.2.2014

 ZM3_2014

4

4/2014

HELPECO,s.r.o. Pov.Bystrica

Zmluva o poradenstve POH

neurčito

14.03.2014

ZM3_2014

5

5/2014

Poľnohosp. družstvo
Dol. Mariková

Dodatok č.1 k Dohode o urovnaní

neurčito

06.03.2014

ZM3_2014

6

6/2014

KORUNA, s.r.o., Žilina

Zmluva o podmienkach predaja

neurčito

01.03.2014

ZM6_2014

7

7/2014

Profi Poľno,s.r.o.,Nové Zámky

Zmluva o poskyt. služieb v PRV SR 2007-2014

neurčito

11.04.2014

ZM7_2014

8

     8/2014

Gemma consulting,a.s.,Bratislava

Zmluva o dielo č.01/ZoD/2014

neurčito

11.04.2014

ZM8_2014

9

9/2014

UPSVaR Pov. Bystrica

Dohoda č. 7/05/2014/§10

31.12.2014

07.05.2014

ZM9_2014

10

10/2014

Prima banka Slovensko,a.s., Žilina

Zmluva o úvere Dexia Komunál univerzál úver

neurčito

21.05.2014

ZM810_2014

11

11/2014

MPC,Ševčenkova 11, Bratislava

Zmluva o úèasti na projekte č. 22040/26120130025

po dobu realizácie

21.05.2014

ZM11_2014

12

    12/2014

UPSVaR Pov. Bystrica

Dodatok č.1 k dohode

31.12.2014

01.08.2014

ZM12_2014

13

13/2014

Chudovský, s.r.o., Pov. Bystrica

Zmluva o zbere BRO

neurčito

29.07.2014

ZM13_2014

14

14/2014

SSE,a.s., Žilina

Zmluva o dodávke elektriny

neurčito

28.07.2014

 ZM14_2014

15

15/2014

SSE,a.s., Žilina

Zmluva o zriadení vec. bremena

20 rokov

08.10.2014

ZM15_2014

16

16/2014

POS v Pov. Bystrici

Zmluva o spolupráci

neurčito

02.06.2014

ZM16_2014

17

17/2014

Credit Audit, s.r.o., Bratislava

Zmluva o auditorských službách

31.12.2014

03.12.2014

ZM17_2014

18

07/01/2015/§
10

Úrad práce a soc. vecí Pov. Bystrica

Dohoda § 10

31.12.2015

24.11.2014

ZM18_2014

19

19/2014

PP-SOT,s.r.o., Kišinná

Zmluva o dodávke hygienic. produktov

neurčito

09.12.2014

ZM19_2014

20

20/2014

Credit Audit,s.r.o., Bratislava

Zmluva o poskyz. auditorských služieb

po dobu realizácie

03.12.2014

ZM20_2014

21

21/2014

Úrad práce Pov. Bystrica

Dohoda č. 15/01/2015/§12

31.12.2015

30.12.2014

ZM21_2014

22

22/2014

Janka Kozáková, JK Servis, Pov. Bystrica

Zmluva o dielo, PO,BOZP,PZS

31.12.2018

31.12.2014

ZM22_2014

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky