Zmluvy za rok 2015 - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zmluvy za rok 2015

Zverejňované

Por. č.

Číslo zmluvy

Zmluvná strana

Predmet

Platnosť
zmluvy

Dátum
vystavenia

Doklad

1

01/2015

Jozefa Seková, Hatné 157

Zmluva o nájme hrobového miesta

22.01.2025

23.01.2015

ZM1_2015

2

1/2015

GEMMA CONSULTING,a.s. Bratislava

Dodatok k Zmluve o dielo è. 01/ZoD/2014

neurčito

30.01.2015

ZM2_2015

3

300/2015

Jozef Bočinec, Prosné č. 210

Zmluva o nájme hrobového miesta

09.02.2025

10.02.2015

ZM3_2015

4

EA PRV 2015/002

Premier Consulting,spol.. s.r.o., Komárno

Zmluva o dielo

neurčito

10.02.2015

ZM4_2015

5

05/2015

Pariter, s.r.o.

Zmluva o dielo na dodávku. p.p.prác

15.03.2015

10.02.2015

ZM5_2015

6

2/2015

Ing. arch. Zdenka Brzá, Pov. Bystrica

Zmluva o dielo na ÚP

neurčito

09.02.2015

ZM6_2015

7

1/2015/KT

Myrta Uhlíková, Pov. Bystrica

Zmluva o zriadení KT

neurčito

09.03.2015

ZM7_2015

8

7/2015/§54-VZ

ÚPSVaR Pov. Bystrica

Dohoda o pokytnutí finanè. príspevku

30.09.2015

30.03.205

ZM8_2015

9

ZLP-2015-0280/OPIS

DataCentrum elektr. územnej samosorávy Slovenska, Bratislava

Zmluva o pripojení k Inform. systému DCOM

30.09.2015

25.03.2015

ZM9_2015

10

10/2015

Martin Kucej, Hatné, Michal Zálešák, Hatné

Kúpna zmluva

neurčito

20.04.2015

ZM10_2015

11

PRV 2015-33

Premier Consultig, s.r.o., Komárno

Zmluva o externom manažmente

neurčito

11.05.2015

ZM11_2015

12

12/2015

POS Pov. Bystrica

Zmluva o spolupráci

neurčito

03.07.2015

ZM12_2015

13

13/2015

Marcel Hladký, Hatné 206

Zmluva o nájme hrobového miesta

13.07.2015

22.06.2025

ZM13_2015

14

14/2015

Slovanet, a.s., Bratislava

Zmluva o dielo

30.09.2015

24.08.2015

ZM14_2015

15

15/2015

Credit audit, s.r.o.

Zmluva o poskyt. audítorských služieb

15.09.2015

25.08.2015

ZM15_2015

16

16/2015

DEUS, Bratislava

Dodatok č. 1, DEUS

31.12.2015

28.09.2015

ZM16_2015

17

062/2015/VP

Šarlayova Jozefína, Hatné 185

Zmluva na dodávku pit. vody

neurčito

21.09.2015

ZM17_2015

18

063/2015/VP

Adriana Lokšíková, Besné 283, Dol. Mariková

Zmluva na dodávku pit. vody   

neurčito   

21.09.2015

ZM18_2015

19

064/2015/VP

Slavomír Petrík, Hatné 207

Zmluva na dodávku pit. vody      

neurčito   

06.10.2015

ZM19_2015

20

H10/2015

AWA Investment Corporation, s.r.o., Bratislava

Zmluva o dielo, PHSR

10.12.2015

30.10.2015

ZM20_2015

21

Z63150030

T+T, a.s., A. Kmea 18, Žilina   

Dodatok k zmluve è. 2210095        

neurčito

05.11.2015

ZM21_2015

22

22/2015

Inesta, s.r.o., Žilina

Zmluva na dodanie plastových okien

neurčito

06.11.2015

ZM22_2015

23

23/2015

Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno

Dohoda o zrušení zmluvy

neurčito

25.11.2015

ZM23_2015

24

2015/002 754

Premier Consulting EU, s.r.o., Komárno

Zmluva o dielo

neurčito

25.11.2015

ZM24_2015

 25  UV SR - 1224/2015  Úrad vlády SR, Bratislava  Zmluva  31.03.2016  25.11.2015 ZM25_2015

26 OZ/26/2015 Elbas. s.r.o., Hatné Zmluva o dielo neurčito
04.12.2015 ZM26_2015

27 2704 T+T, a.s., Žilina Rámcová zmluva 31.12.2019 4.12.2015 ZM27_2015
28 28/2015 Natur-Pack, a.s., Bratislava Zmluva o budúcej zmluve 6 mesiacov od uzavretia zmluvy o bud. zmluve 08.12.2015 ZM28_2015
29 ZLP-2016-0639
 DEUS, Bratislava
Zmluva i pripojení k IS DCOM neurčito 28.12.2015ZM29_2015
30 30/2015 Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
Zmluva o pokyt. verej. služieb 24 mesiacov 22.12.2015ZM30_2015
31 31/2015
Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
Dodatok k zmluve o posk. ver. služieb 24 mesiacov
22.12.2015
ZM31_2015
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky