Zmluvy za rok 2016 - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zmluvy za rok 2016

Zverejňované
Por. čísloČíslo zmluvyZmluvná stranaPredmetPlatnosť zmluvyDátum vystaveniaDoklad
1OZ/01/2016Gaz-term, s.r.o., Považská BystricaZmluva o dielo MŠ Hatnéneurčito05.04.2016OZ/01/2016
2OZ/02/2016Pego Slovakia, s.r.o., Pov. BystricaZmluva o výpožičke oporných bodovneurčito14.04.2016OZ/02/2016
3EA OPKZP 26 2016Premier Consultig EU, s.r.o.
Komárno
Zmluva o dielo č. EA neurčito09.05.2016OZ/03/2016
4692484Tatra bankaZamestnanecká zmluvaneurčito26.05.2016OZ/04/2016
5OZ/06/2016Mgr. Anton Urbaník a manž.  JUDr. Soňa Urbaníková, Pov. BystricaKúpna zmluva
neurčito29.06.2016OZ/06/2016
6OZ/07/2016Natur-Pack, a.s., BratislavaZmluva o zabez. syst. združ. nakladania s odpadmi z oblov
neurčito26.06.2016OZ/07/2016
7OZ/08/2016
POS v Pov. Bystrica, Pov. BystricaZmluva o spolupráci
neurčito29.06.2016OZ/08/2016
8OZ/09/2016
Mišutka Zdeno, HvozdnicaZmluva o spolupráci pri zbere použ. šatstvaneurčito30.06.2016OZ/09/2016
9OZ/10/2016Asfa - KDK s.r.o., Dubnica nad VáhomZmluva o dareneurčito01.07.2016OZ/10/2016
10OZ/11/2016P&P import s.r.o., TrenčínZmluva o zabezp. zberu papiera
neurčito
26.06.2016OZ/11/2016
11OZ/12/2016Mgr. Anton Urbaník  a manž. JUDr. Soňa Urbaníková, Pov. Bystrica
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluveneurčito
10.08.2016OZ/12/2016
12OZ/13/2016CREDIT AUDIT, s.r.o., Fedinova16/A, 84105 BratislavaZmluva o poskytovaní audítorských služiebnestanovená05.10.2016OZ/13/2016
13OZ/14/2016ENVIROPOL s.r.o., Lamačská cesta 45, BratislavaZmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodársatveneurčitá07.10.2016OZ/14/2016
14OZ/15/2016
DCOM, Kýčerského 5, BratislavaDodatok č. 1 k zmluveneurčitá18.10.2016OZ/15/2016
15OZ/16/2016MZ SK, s.r.o., Prečín 189
Rámcová zmluva pre dodávku bravčového a hov. mäsa
02.09.2016
31.12.2017OZ/16/2016
16OZ/17/2016Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny31.12.201824.10.2016OZ/17/2016
17OZ/18/2016Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Žilina
Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elektriny
31.12.201824.10.2016OZ/18/2016
18OZ/19/2016

UPSVaR, Považská BystricaDohoda číslo 14/§52/201630.04.201727.10.2016OZ/19/2016
19OZ/20/2016Kooperatíva poisťovňa, a.s., BratislavaÚrazové poistenie30.04.201731.10.2016OZ/20/2016
20OZ/21/2016
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Bratislava
Poistenie zodpovednosti za škodunestanovená13.11.2016OZ/21/2016
21OZ/22/2016
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Bratislava
Úrazové poistenie
31.05.201730.11.2016OZ/22/2016
22OZ/23/2016UPSVaR, Považská Bystrica
Dohoda č. 78/2016/§-ŠnZ31.12.201622.09.2016OZ/23/2016
23OZ/24/2016UPSVaR, Považská Bystrica
Dohoda č. 7/§10/201631.12.201911.11.2016OZ/24/2016
24OZ/25/2016UPSVaR, Považská Bystrica
Dohoda č. 80/§52a/201631.05.201723.11.2016OZ/25/2016
25OZ/26/2016
Úrad vlády SR, BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie
CZE:UV SR-800/2016
31.01.201722.11.2016OZ/26/2016
26OZ/27/2016Sládek a syn - Elektroinštalácie, s.r.o., Námestie slobody 1900/64, Púchov
Zmluva o dielo č. 16/2016
19.12.201605.12.2016OZ/27/2016
27OZ/28/2016MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, BratislavaZmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1_SC111_2016_10/10828.12.2016nestanovenáOZ/28/2016
OZ/28/2016vzp
OZ/28/2016pp
28OZ/29/2016Ing. Marta Slámková, Udiča 672, UdičaZmluva o obstarávaní Zmien a doplnkov ÚPN Hatné27.10.201630.04.2017OZ/29/2016
29OZ/30/2016Kates, s.r.o., Zámostie 2792, Pov. BystricaZmluva na údržbu KDS v Hatnom20.12.2016nestanovenáOZ/30/2016
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky