Zmluvy za rok 2018 - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zmluvy za rok 2018

Zverejňované
Por. čísloČíslo
zmluvy
Zmluvné stranyPredmet zmluvy 
Dátum vystaveniaPlatnosť zmluvyDoklad
1.OZ/01/2018MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, BratislavaDodatok č. 3 k Zmluve č. OPKZP-PO1-SC111_201-10/10811.01.2018nestanovenáOZ/01/2018
2.OZ/02/2018
MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, BratislavaZmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/108/9218.01.2018nestanovená
OZ/02/2018
3.OZ/03/2018
MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, BratislavaDodatok č. 4 k Zmluve č. OPKZP-PO1-SC111_201-10/108
29.01.2018nestanovená
OZ/03/2018
4.OZ/04/2018Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, BratislavaPoistná zmluva č. 240577889002.02.2018nestanovenáOZ/04/2018
5.OZ/05/2018Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava
Poistná zmluva č. 2405778891
02.02.2018nestanovenáOZ/05/2018
6.OZ/06/2018Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG
Štefanovičova 4, 816023 Bratislava
Poistná zmluva č. 353924341313.02.2018nestanovenáOZ/06/2018
7.OZ/07/2018Milan Janech, Hatné 155Kúpna zmluva19.02.2018nestanovenáOZ/07/2018
8.OZ/08/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum 13/17, Pov. BystricaDohoda č. 18/11/054/1716.02.201831.08.2018OZ/08/2018
9.OZ/09/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum 13/17, Pov. Bystrica
Dohoda č. 18/11/050/1
19.02.201828.02.2019OZ/09/2018
10.OZ/10/2018Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG
Štefanovičova 4, 816023 Bratislava
Poistná zmluva č. 3539249452
02.03.2018nestanovenáOZ/10/2018
11OZ/11/2018T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 ŽilinaDodoatok č. 3 k zmluve č. 221009501.03.2018nestanovenáOZ/11/2018
12OZ/12/2018BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 ŽilinaZmluva o odbornej a technickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby26.03.2018nestanovená
13OZ/13/2018Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG
Štefanovičova 4, 816023 Bratislava
Poistná zmluva č. 3539255779
21.03.2018nestanovenáOZ/13/2018
14OZ/14/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum 13/17, Pov. Bystrica
Dohoda č. 18/11/50J/10
23.03.201831.12.2018OZ/14/2018
15OZ/15/2018Milan Janech, Hatné 155
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 19.02.201804.04.2018nestanovenáOZ/15/2018

16OZ/16/2018Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, BratislavaDodatok č. 1 k zmluve č. 780010503.04.2018nestanovenáOZ/16/2018
17OZ/17/2018Natur-Pack, a.s., Ružová dolina 6, BratislavaDodatok č. 1. k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 21.06.201622.02.2018nestanovenáOZ/17/2018
18OZ/18/2018
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava
Dodatok č. 1 k poistná zmluva č. 2405778891
09.04.2018nestanovenáOZ/18/2018
19OZ/19/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovaova 17, 831 03 BratislavaZmluva č. 148 536 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR02.05.201831.08.2018OZ/19/2018
20OZ/20/2018POS v Pov. Bystrici, Ul. sovenských partizánov 1132/52, Pov. Bystrica
Zmluva o spolupráci28.06.201807.07.2018OZ/20/2018
21OZ/21/2018Agrokov, spol. s r. o., Cajlanská 1854/173, PezinokDarovacia zmluva, Deň obce27.06.2018nestanovenáOZ/21/2018
22OZ/22/2018ASFA-KDK, s.r.o., Dubnica nad VáhomDarovacia zmluva, Deň obce
27.06.2018nestanovenáOZ/22/2018
23OZ/23/2018
Slovak telekom, a.s., Bajkalská 28, BratislavaDodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík20.08.201830 mesiacovOZ/23/2018
24OZ/24/2018
Ing. Ľubica Oravíková - Rosinová
Prosné 15, Udiča
Dohoda o zriadení budúceho vecného bremena21.08.2018nestanovenáOZ/24/2018
25
OZ/25/2018
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum 13/17, Pov. Bystrica
Dohoda č. 18/11/52A/144
20.08.201828.02.2019
26
OZ/26/2018
Credit Audit, s.r.o., Fedinova 16/A, BratislavaZmluva o poskytovaní audítorských služieb22.08.201831.08.2018
27OZ/27/2018
Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG
Štefanovičova 4, 816023 Bratislava
Poistná zmluva č. 5190043847
31.08.201828.02.2019OZ/27/2018
28OZ/28/2018
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, ŽilinaZmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - MŠ05.09.2018nstanovenáOZ/28/2018
29OZ/29/2018Environmentálny fond, Martinská 49, BratislavaZmluva č. 129402 08U02 o poskytnutí dotácie z EF formou dotácie 31.08.201815.12.2018Zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 04.09.2018
30OZ/30/2018QVALITED s.r.o., Vajanského 25/3158, galantaKúpno- predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru03.09.2018nestanovenáOZ/30/2018
31OZ/31/2018Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Zmluva o pripojení užívateľa sústavy do distribučnej sústavy- TJ ihrisko
26.07.2018nestanovenáOZ/31/2018

32OZ/32/2018Rudolf Ryliak, Modlatín 299, 018 03 Horná MarikováKúpna zmluva - traktor a vlečka24.10.2018nestanovenáOZ/32/2018
33OZ/33/2018MNV SR, Pribinova 2, BratislavaZmluva o výpožičke č KRHZ-TN-255-073/201818.10.2018nestanovenáOZ/33/2018
34OZ/34/2018Slovak Telekom, A.s., Bajkalská 28, BratislavaVýpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb16.11.201821.12.2018OZ/34/2018
35OZ/35/2018
TENDERnet s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, ŽilinaLicenčná zmluva29.11.2018nestanovenáOZ/35/2018
36OZ/36/2018
AKTIV PRO s.r.o., M. R. Štefánika 157/45, Pov. BystricaDodatok č. 1 k Zmluve o dielo30.11.208nestanovenáOZ/36/2018
krycí list
37OZ/37/2018
EKOTEC, spol. s r.o., Lamačská cesta 20, BratislavaZmluva o kontrolnej činnosti06.12.2018nestanovenáOZ/37/2018
38OZ/38/2018Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, ŽilinaZmluva o združenej dodávke elektriny19.12.201831.12.2020OZ/38/2018
39OZ/39/2018Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/48, Žilina
Dohoda rekapitulácie preddavkových platieb a rekapitulácie vyúčtovaných faktúr20.12.2018nestanovenáOZ/39/2018
40OZ/40/2018ENVIROPOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, BratislavaDodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. EOZ-361-02-2016-DO14.12.2018nestanovenáOZ/40/2018
41OZ/41/2018Jozef Kozák, Dukelská 972/3, Považská BystricaZmluva o dielo - o zabezpečení služieb autorizovaného bezp. technika, technika PO31.12.2018nestanovenáOZ/41/2018
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky