Zmluvy za rok 2018 - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Zmluvy za rok 2018

Zverejňované
Por. čísloČíslo
zmluvy
Zmluvné stranyPredmet zmluvy 
Dátum vystaveniaPlatnosť zmluvyDoklad
1.OZ/01/2018MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, BratislavaDodatok č. 3 k Zmluve č. OPKZP-PO1-SC111_201-10/10811.01.2018nestanovenáOZ/01/2018
2.OZ/02/2018
MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, BratislavaZmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10/108/9218.01.2018nestanovená
OZ/02/2018
3.OZ/03/2018
MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, BratislavaDodatok č. 4 k Zmluve č. OPKZP-PO1-SC111_201-10/108
29.01.2018nestanovená
OZ/03/2018
4.OZ/04/2018Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, BratislavaPoistná zmluva č. 240577889002.02.2018nestanovenáOZ/04/2018
5.OZ/05/2018Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava
Poistná zmluva č. 2405778891
02.02.2018nestanovenáOZ/05/2018
6.OZ/06/2018Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG
Štefanovičova 4, 816023 Bratislava
Poistná zmluva č. 353924341313.02.2018nestanovenáOZ/06/2018
7.OZ/07/2018Milan Janech, Hatné 155Kúpna zmluva19.02.2018nestanovenáOZ/07/2018
8.OZ/08/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum 13/17, Pov. BystricaDohoda č. 18/11/054/1716.02.201831.08.2018OZ/08/2018
9.OZ/09/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum 13/17, Pov. Bystrica
Dohoda č. 18/11/050/1
19.02.201828.02.2019OZ/09/2018
10.OZ/10/2018Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG
Štefanovičova 4, 816023 Bratislava
Poistná zmluva č. 3539249452
02.03.2018nestanovenáOZ/10/2018
11OZ/11/2018T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 ŽilinaDodoatok č. 3 k zmluve č. 221009501.03.2018nestanovenáOZ/11/2018
12OZ/12/2018BROS Computing, s.r.o., Zádubnie 169, 010 03 ŽilinaZmluva o odbornej a technickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby26.03.2018nestanovená
13OZ/13/2018Kooperativa poisťovňa, a.s., VIG
Štefanovičova 4, 816023 Bratislava
Poistná zmluva č. 3539255779
21.03.2018nestanovenáOZ/13/2018
14OZ/14/2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum 13/17, Pov. Bystrica
Dohoda č. 18/11/50J/10
23.03.201831.12.2018OZ/14/2018
15OZ/15/2018Milan Janech, Hatné 155
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 19.02.201804.04.2018nestanovenáOZ/15/2018

16OZ/16/2018Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, BratislavaDodatok č. 1 k zmluve č. 780010503.04.2018nestanovenáOZ/16/2018
17OZ/17/2018Natur-Pack, a.s., Ružová dolina 6, BratislavaDodatok č. 1. k zmluve o zabezpečení systému združ. nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 21.06.201622.02.2018nestanovenáOZ/17/2018
18OZ/18/2018
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava
Dodatok č. 1 k poistná zmluva č. 2405778891
09.04.2018nestanovenáOZ/18/2018
19OZ/19/2018Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovaova 17, 831 03 BratislavaZmluva č. 148 536 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR02.05.201831.08.2018OZ/19/2018
20OZ/20/2018POS v Pov. Bystrici, Ul. sovenských partizánov 1132/52, Pov. Bystrica
Zmluva o spolupráci28.06.201807.07.2018OZ/20/2018
21OZ/21/2018Agrokov, spol. s r. o., Cajlanská 1854/173, PezinokDarovacia zmluva, Deň obce27.06.2018nestanovenáOZ/21/2018
22OZ/22/2018ASFA-KDK, s.r.o., Dubnica nad VáhomDarovacia zmluva, Deň obce
27.06.2018nestanovenáOZ/22/2018

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky