Virtuálne cintoríny Slovenska

Na tomto portáli sú zverejnené hrobové miesta od viac ako 300 obcí Slovenska. Nájdete tu mapy cintorínov s vyznačenými hrobmi a údajmi o zosnulých.

Virtuálny cintorín prevádzkuje firma 3WSlovakia s.r.o., ktorá sa zaoberá pasportizáciou cintorínov miest a obcí už od roku 2007.

Pre obce a správcov cintorínov ponúkame kompletný servis od zdokumentovania hrobových miest až po vyhotovenie informačných tabúľ. Takisto poskytujeme prístup do správy cintorína s možnosťou vytvárania nájomných zmlúv a ich následného zverejňovania na tomto portáli.

informačná tabula vo vitríne na plotedetail informačnej tabuleinformačná tabula na stenevitrína - vzorinformačná tabula na steneinformačná tabula pri vchode do cintorína

Viac informácii nájdete v sekcii "Služby" alebo na našej stránke www.3wsk.sk

sviečkaVirtuálna sviečka

Nie všetci máme možnosť navštíviť hroby osobne. Pripravili sme preto pre vás možnosť svojim zosnulým blízkym, priateľom či známym, zapáliť virtuálnu sviečku na stránke hrobového miesta.

NOVINKA: Automatické zapálenie sviečky k výročiu úmrtia ...aby sme si uctili aj pamiatku tých, ktorí už možno nemajú žijúcich príbuzných.
Takto zapálená sviečka má špeciálnu šedú farbu a je možné namiesto nej zapáliť "vlastnú" sviečku.

Partneri

Jana Volníková AVCLEAN

Jednorazové, alebo pravidelné upratovacie služby, dezinfekcia, tepovanie, BRÚSENIE A ČISTENIE HROBOV A POMNÍKOV

Kamenárstvo

Zaoberáme sa čistením a konzervovaním starých hrobov.
Po vyčistení sú ako nové.
Vykonávame všetky kamenárske práce, dosekávanie písma priamo na mieste bez demontáže pomníka, obnova písma...

KASOČE, s.r.o.

Pomníky, hrobové zostavy, urnové hroby i rôzne doplnky, široká ponuka materiálov. Tvar i veľkosť vyrobíme presne podľa Vašej požiadavky. Spokojnosť zákazníka je pre nás kľúčom k úspechu!

STARKA s.r.o.

NEROBTE SI STAROSŤ S ČASOM ANI DIAĽKOU
Čistenie, obnova písma, výzdoba hrobového miesta, jednorázovo, alebo dlhodobý servis.

SWIT

Software na mieru

Zmapované cintoríny Slovenska

Leaflet | Map data © OpenStreetMap contributors