Seprovanie komunálneho odpadu - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Seprovanie komunálneho odpadu

Služby obce
SEPAROVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU.

V našej obci sa začína vrecový zber plastov a tetrapakov z rodinných domov. V najbližších dňoch si treba vyzdvihnúť vrecia na plasty na obecnom úrade v Hatnom.    Zber bude prebiehať formou kus za kus. To znamená, koľko vriec občan vytriedi, toľko prázdnych vriec dostane. V prípade ich nedostatku, si vrecia môžete vyzdvihnúť na OcÚ. Do vriec sa budú separovať plasty aj terapaky / plastové fľaše, obaly, fólie, igelitové tašky, mikroténové sáčky, kelímky, obaly z kozmetiky, obaly z mliek nápojov,
plechovky z nápojov, vrchnáky z fliaš, viečka, hliníkové konzervy/. Nádoby, ktoré slúžili na zber plastov, budú odteraz slúžiť na zber skla. Nádoby na tetrapaky budú naďalej slúžiť na zber tetrapakov. V čase vývozu si vrecia vyložíte pred bránu a firma Chudovský, a. s., bude autom prechádzať po obci a vrecia s odpadom odoberať. Vrecia je potrebné zviazať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu verejného priestranstva. Občan, ktorý býva na mieste, kde sa smetiarske auto nedostane, je povinný vrecia s odpadom v čase vývozu preniesť na miesto prístupné pre auto. Termín vývozu bude vždy občanom oznámený verejným rozhlasom. 

HARMONOGRAM VÝVOZU PLASTOV
A TETRAPAKOV
Jún - 29.06.2017
Júl - 25.07.2017
August - 24.08.2017
September - 21.09.2017
Október - 19.10.2017
November- 14.11.2017
December - 14.12.2017

Vrecia s plastmi a tetrapakmi musia byť zviazané
a pripravené na dostupných miestach.
Za pochopenie ďakujeme!

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky