Stavebné oznámenia, vyhlášky - OBEC HATNÉ

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Stavebné oznámenia, vyhlášky

Úradná tabuľa
verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania vo veci vvydania rozhodnutia vykonať archeologický výskum
- Krajský pamiatkový úrad Trečín
vyvesené: 18.11.2020                                                     zvesené: 04.12.2020
verejná vyhláškaRozhodnutie o povolení stavby na NRD
- Ján Šibík, Hatné 129
vyvesené: 15.10.2020                                                     zvesené: 30.10.2020
verejná vyhláškaRozhodnutie o dodatočnom povolení stavby na MK
- Ing. Peter Ištok, Hatné 134
vyvesené: 29.09.2020                                                  zvesené: 14.10.2020
verejná vyhláška
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania verejnou vyhláškou
- Ján Šibík a Marta Šibíková, Hatné 129
vyvesené: 18.08.2020                                                    zvesené: 02.09.2020
verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadnie ústneho pojednávania - oprava
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadnie ústneho pojednávania
- Ing. peter Ištok, Hatné 134
vyvesené: 03.08.2020                                                  zvesené: 18.08.2020
verejná vyhláška
Kolaudačné rozhodnutie na Celoobecný vodovod Hatné - časť vetvy C a A4
vyvesené: 03.06.2020                                                   zvesené: 18.06.2020
verejná vyhláška
Stavebné povolenie na zmenu stavby RD č. 139, k. ú. Hatné
- Miroslav Hladký, Hatné 139
vyvesené: 21.04.2020                                                    zvesené: 06.05.2020
verejná vyhláškaOznámenie o začatí kolaudačného konania verejnou vyhláškou
- Obec Hatné, Hatné 46
vyvesené: 20.04.2020                                                    zvesené: 05.05.2020
verejná vyhláška
Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia obce Hatné zo dňa 11.11.2019 č. 342,178/2018, 84/2019-TS1/A-10 
OÚ Trenčín, Odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, 0911 01 Trenčín
vyvesené: 16.04.2020                                                   zvesené: 04.5.2020
verejná vyhláška
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania a nariadenie ústneho konania
- Miroslav Hladký, Hatné 139
vyvesené: 27.03.2020                                                   zvesené: 12.04.2020
verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania o odvolani o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením 
Inžiniering MH, s.r.o., Centrum 2304, Pov. Bystrica
vyvesené: 13.12.2019                                                  zvesené:
verejná vyhláška
Rozhodnutie o dodatočnom stavebnom povolení na zmenu stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou 
- Inžiniering MH, s.r.o., Centrum 2304, Pov. Bystrica
vyvesené: 14.11.2019                                                   zvesené:

Územný plán obce Dolná Mariková
vyvesené:   06.09.2019                                                 zvesené: 21.09.2019
verejná vyhláška
vyvesené:  23.05.2019                                                 zvesené: 07.06.2019
verejná vyhláškaDooznámenie a doplnenie opravy v oznámení o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou - Inžiniering MH, s.r.o., Centrum 2304, Pov. Bystrica
vyvesené:  23.05.2019                                                 zvesené: 07.06.2019
verejná vyhláška
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou - Inžiniering MH, s.r.o., Centrum 2304, Pov. Bystrica
vyvesené:  02.05.2019                                                 zvesené: 20.05.2019
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky