Výsledky vyhľadávania pre “”

Stavebné oznámenia, vyhlášky

Verejná vyhláškaOznámenie o začatí konania vo veci vvydania rozhodnutia vykonať archeologický výskum – Krajský pamiatkový úrad Trečín vyvesené: 18.11.2020 zvesené: 04.12.2020verejná vyhláškaRozhodnutie o povolení stavby na NRD– Ján Šibík, Hatné…

Zverejnené 30.12.2020

Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Hatné Sídlo: Obecný úrad Hatné č. 46, 018 02 Hatné Štatutárny zástupca: Mgr. Iveta Žilovcová, starostka obce Obec Hatné je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm….

Územný plán obce a Doplnky

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 5 UPN_O Hatné Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 5 UPN_O Hatné Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmeny a doplnky…

Zverejnené 30.12.2020

Cenník služieb

Cenník obecných služieb Správne poplatky Cenník služieb a poplatkov Poplatok za prenajatie sály KD  /1 deň/ pre občana: 10 EUR pre cudzích občanov: 30 EUR prenájom kuchynky pri sále: 20 EUR…

Kronika obce

Z dejín obce Hatné V obci sa nachádzajú dva významné objekty – dve opevnenia v polohe Hrádek, umiestnené severne od obce po oboch stranách Marikovského potoka. Obe však boli narušené…

Domov

Testovanie na Covid-19: Zoznam MOM v Pov. Bystrici Aktuality 4. februára 2021 Obecný úrad 1. júna 2019 Starosta obce: Mgr. Iveta ŽilovcováAdresa: Obec HatnéHatné č. 46018 02 Hatné Telefón: 042/4356…

Vodovod Hatné, evidencia standardov

Program monitirovania kvality pitnej vody pre Celoobecný vodovod Hatné EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY PITNEJ VODY – CELOOBECNÝ VODOVOD HATNÉ: SK_2020_voda-pitna-Obec-Hatne23 KB / DOCXStiahnuť za rok 2015 za rok 2016 za rok…

Realizácia optickej siete v obci od Slovak Telekomu

Slovak Telekom plánuje v rokoch 2021/2022 realizáciu optickej siete v obci Hatné. Súčasťou budovania optickej siete je aj pripájanie jednotlivých domov na optickú sieť. V piatok 26.03.2021 budú zástupcovia Slovak Telekom roznášať do…

Ako vybavíte

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu Občiansky preukaz Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o…