Dotazník pre občanov

17.2.2023 zverejnil/a hatne_obec.

Vážení občania,
v rámci spracovania nového strategického dokumentu obce „Program rozvoja obce Hatné“ na obdobie rokov 2023-2028 sme pre vás pripravili dotazník,

v ktorom sa máte možnosť  vyjadriť  k spracovaniu dokumentu, oblastiam rozvoja a pod..
Vyplnenie dotazníka  je dobrovoľné.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScU1_VkAh0q67VpNnEQtoU3_NIUi3Udt7Fp-BZhqv-9jUjhOw/viewform

Ďakujeme za váš názor.