Obnovenie liturgických obradov v kostole v Dolnej Marikovej

Kategória

Rímskokatolícky farský úrad v Dolnej Marikovej oznamuje:

Sv. omše boli od 19.4.2021 povolené verejne sláviť s obmedzením 1 človek na 15 m2.

Vo farskom kostole v Dolnej Marikovej môže byť súčasne naraz 25 ľudí v kostole – len sedieť na vyznačených miestach.

V nedeľu  sú tri sväté omše:

8.00hod

9.15hod

10.30hod

Ostatných veriacich prosíme zaujať miesto pred kostolom – sedieť na stoličkách, alebo stáť, pri zachovaní epidemiologických opatrení.

V týždni sú sv. omše: pondelok – piatok – 17.30hod

V sobotu je sv. omša len streamovaná – online vysielaná/link cez farskú webovú stránku www.farnost-dolnamarikova.sk  v čase o 19.00hod pre tých, čo sa nemôžu pre epidemiologickú situáciu zúčastniť na sv. omši v kostole. V kostole sú preto reproduktory vypnuté, aj pred kostolom. Mikrofóny sú nastavené len pre internetové vysielanie. Online vysielané sv. omše budú do času, kým trvá dišpenz biskupov od nedeľnej sv. omše.

Ak sa obmedzenie počtu v kostole upraví, budú zverejňované na webovej stránke farnosti Dolná Mariková.

S pozdravom PaedDr. Ľubomír Vavro, farár v Dolnej Marikovej.

Zverejnené 23. apríla 2021.
Bez úpravy .