Pomoc Ukrajine, oznamy

Občania, ktorí chcú pomôcť utečencom z Ukrajiny, môžu svoju pomoc, či už finančnú alebo vecnú darovať na uvedené miesta a účet Považskej Bystrice.

Zverejnené 2. marca 2022.
Upravené 6. apríla 2022.