Štatistický úrad SR – zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

Zverejnené 16. júna 2022.
Bez úpravy .