Štatistický úrad SR – zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach

16.6.2022 zverejnil/a hatne_obec.