Veľkokapacitné kontajnery

Kategória

Veľkokapacitné kontajnery

Vážení občania,

oznamujeme Vám,  že sú po obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery

Do veľkokapacitného kontajnera NEPATRÍ:

• Separované zložky komunálneho odpadu, papier, plasty, sklo, kovy.

• Bioodpad: napr. kvety, tráva, lístie, drobné konáre, burina, piliny, hobliny, ….

• Odpad z domácností – bežný komunálny odpad, ktorý sa ukladá do nádob na zmesový komunálny odpad.

• Nebezpečný odpad: napr. tlejúci, výbušný a nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno, ….

• Stavebný odpad s obsahom nebezpečných látok: napr. staré drevené okná s obsahom farieb, lakov a iných chemikálií, ….

• Pneumatiky – je ich možné odovzdať v hociktorom pneuservise – BEZPLATNE!!!.

• Textil: staré obnosené oblečenie a iný textil, hračky.

• Elektro odpad: napr. televízory, práčky, chladničky, mrazničky, šporáky, umývačky riadu, sušičky, počítače, videorekordéry, fény na vlasy, tonery, tlačiarne, monitory, vysávače, rádiá, telefóny, kávovary, rýchlo varné kanvice, dvojplatničky, ….

Kontajnery neslúžia pre jedného občana, ale pre nás všetkých. 

Buďme voči sebe ohľaduplní.

Zverejnené 9. septembra 2021.
Bez úpravy .