Preskočiť na obsah

VOĽBY PREZIDENTA SR 2024

Zverejnené 15.1.2024.

Budú sa konať 23. marca 2024, prípadné druhé kolo bude 06. apríla 2024.

Zodpovedným zamestnancom za organizačno – technické zabezpečenie volieb v Obci Hatné a zapisovateľom okrskovej volebnej komisie je určená:

Ing. Mária Šubíková

tel. – obecný úrad : 042/435618

mobil: 0911 262 935

e-mail: obec@hatne.sk