Preskočiť na obsah

Zber elektroodpadu

Zverejnené 17.4.2024.

Oznamujeme občanom, že od 17.4.2024 do 22.4.2024 sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu.

Elektroodpad sa bude zhromažďovať už iba v dolnej časti obce Hatné pred budovou kultúrneho domu z dôvodu, že z hornej časti obce bol elektroodpad pravidelne odsudzovaný cudzími osobami.

Do elektroodpadu patrí: Elektronické a elektrické prístroje a zariadenia, veľké a malé domáce spotrebiče, biela technika, počítačová a kancelárska technika, televízory, lampy, elektromotory, ručné elektrické náradie, elektronické hračky a pod.

Nepatrí sem: neúplné elektrospotrebiče bez komponentov, konštrukčných a spotrebných dielcov, ktoré sú súčasťou elektrozariadenia a elektro-motorov, kovových častí a pod..