Zvýšenie poplatku za káblovú televíziu od 1.4.2021 za jeden mesiac na 6,50€

Vážení občania,

oznamujeme Vám, že na základe oznámenia správcu káblovej televízie spoločnosti Kates o zvýšení nákladov na úhradu autorských a vysielacích práv,  inflačného vývoja za roky 2017-2020 a nákladov súvisiacich s prevádzkovaním káblovej televízie, dochádza k zvýšeniu mesačného poplatku na 6,50 €  s účinnosťou od 01.04.2021 /do 31.3.2021 je mesačný poplatok 5,50€/.

Od roku 2022 bude poplatok za káblovú televíziu 78,00€.

Poplatok za káblovú televíziu pre rok 2021 bude 75,00 €.

Zverejnené 19. marca 2021.
Bez úpravy .