Návrh záverečného účtu obce Hatné. Pripomienky sa môžu uplatniť do 9.6.2021

Upravené
01. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
31. mája 2021 − 15. júna 2021