Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Hatné.

Aktuálne vyvesené

Odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach.

Dňa 10.05.2021-11.05.2021 sa uskutoční v našej obci odpočet spotreby elektrickej energie  v domácnostiach. Dovoľujeme si preto požiadať všetkých odberateľov el. energie, aby v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu spotreby el. energie. Pokiaľ nebude možné sprístupniť odberné miesto môže odberateľ nahlásiť stav telefonicky na tel. 0914260257.

Zverejnené 5.5.2021 - 10.5.2021

Zvesené

Oznámenie o doručení písomnosti

                                   Oznámenie o doručení písomnosti Obec Hatné v súlade s §5 zákona číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občana: Ľuboša Tučníka, bytom Hatné, že mu bola doručená písomnosť číslo zásielky SK 0222624598. Po dobu osemnásť dní od vyvesenia tohto oznámenia bude písomnosť uložená na pošte v Dolnej Marikovej, kde si… Čítať viac

Zverejnené 21.4.2021 - 10.5.2021

Stavebné oznámenia, vyhlášky

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí konania vo veci vvydania rozhodnutia vykonať archeologický výskum– Krajský pamiatkový úrad Trečínvyvesené: 18.11.2020                                                     zvesené: 04.12.2020 verejná vyhláška Rozhodnutie o povolení stavby na NRD– Ján Šibík, Hatné 129vyvesené: 15.10.2020… Čítať viac

Zverejnené 30.12.2020

Územný plán obce a Doplnky

Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 5 UPN_O Hatné Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 5 UPN_O Hatné Oznámenie o začatí prerokovania návrhu Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu obce Hatné Zmeny a doplnky č. 5 k ÚPN-O Hatné: textová časť                   výkres č.… Čítať viac

Zverejnené 30.12.2020