Sociálne služby

Priority rozvoja sociálnych služieb v obci – návrh

Zverejnené 30. decembra 2020.
Upravené 18. marca 2022.