Predaj a nájom majetku obce

 Oznámenie o prenájme obecného pozemku parc. KN C č. 634/24 a 640/9- zámer. 

 Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj hnuteľného majetku obce –     
1. Poľnohospodársky kolesový traktor Zetor 7745     
2. Traktorový príves sklápací – STS, MV2-028

Zverejnené 30. decembra 2020.
Upravené 6. apríla 2021.