Preskočiť na obsah

Knižnica

OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE OBECNÁ KNIŽNICA BUDE OTVORENÁ KAŽDÝ NEPÁRNY TÝŽDEŇ V STREDU V ČASE OD 16:30 HOD DO 18:30 HOD.

Knihovníčka: Mária Klabníková

Knižnično- informačný knižničný a výpožičný poriadok schválený Obecným zastupiteľstvom Uznesením č. 44/N/2008 z 12.12.2008.

Členský poplatok:

– pre deti a študentov do 18 r. veku 0,33 EUR /na rok/

– pre dospelých 0,66 EUR /na rok/

Sankcia výpožičnej lehoty vrátania knihy po 3 mesiacoch: 1,32 EUR

Náhrada za stratenú knihu je 100% nákupnej ceny.