Symboly obce

Vlajka
Erb

Zverejnené 30. decembra 2020.
Upravené 6. apríla 2021.