Dokumenty na stiahnutie

STAVEBNÉ TLAČIVÁ:


Navrh_na_vydanie_kolaudačného_rozhodnutia_-_vodná_stavba-1

Všetky_stavebné_tlačivá_a_žiadosti

Terénne_úpravy

Návrh_na_umiestnenie_stavby

Prehlásenie_stav._dozora

Ohlásenie_drobnej_stavby_komunikácie

STAVPOV_dodatok

Žiadosť_o_pridelenie_sup._čísla

Stavebné_povolenie1

Ohlásenie_udržiavacích_prác

Žiadosť_o_prípojku

Ohlásenie_drobnej_stavby  

Žiadosť_o_uzávierku_miestnej_komunikácie    

KOLAUROZ[2]

Zverejnené 30. decembra 2020.
Upravené 6. apríla 2021.