Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hatné.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Martin Kucej

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36265144

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Popis

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36265144

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obchodná akadémia, Jesenského 259/6, Považská Bystrica

Objednávateľ - Sídlo Jesenského 6, Považská Bystrica

Objednávateľ - IČO 00162086

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Anna Sláviková

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Iveta Brhelová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo slovenských partizánov 52, Považská Bystrica

Dodávateľ - IČO 00161594

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Stredná priemyselná škola, Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica

Dodávateľ - Sídlo slovenských partizánov 52, Považská Bystrica

Dodávateľ - IČO 00161594

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy