Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hatné.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dodatok č. 1/2022 ku zmluve o nájme lesných pozemkov

ID: OZ/33/2022 – Lesy Slovenskej republiky

9.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Lesy Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36038351

Prílohy

Poistná zmluva

ID: OZ/32/2022 – Komunálna poisťovňa a.s.

28.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31595545

Prílohy

Dohoda č. 22/11/010/26

ID: OZ/31/2022 – Ústredie práce

16.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Dohoda č. 22/11/012/16

ID: 30/2022 – Ústredie práce

16.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Dodávateľ - Sídlo Špitálska 8, 812 67 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Rámcová kúpna zmluva

ID: OZ/29/2022 – KAMON

13.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ KAMON, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Dolný Moštenec 205, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36343251

Prílohy

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

ID: OZ/28/2022 – Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

13.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Dodávateľ - Sídlo Ulica Kollárova 8, 917 02 Trnava

Dodávateľ - IČO 42156424

Prílohy

Zmluva o poskytovaní služieb

ID: OZ/27/2022 – MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

13.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Kúnovec 2797, 017 01 Považská Bystrica

Dodávateľ - IČO 36265144

Prílohy

Licenčná zmluva

ID: OZ/26/2022 – eSYST

9.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ eSYST, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 50139088

Prílohy

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

ID: OZ/25/2022 – CREDIT AUDIT

700,00 €

26.10.2022

Začiatok účinnosti 26.10.2022

Koniec účinnosti 30.11.2022

Dátum podpísania 26.10.2022

Suma s DPH 700,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ CREDIT AUDIT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Fedinova 16/A, 851 05 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35950161

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2022/0542 o poskytnutí dotácie

ID: OZ/24/2022 – TSK

26.10.2022

Začiatok účinnosti 14.10.2022

Koniec účinnosti 30.11.2022

Dátum podpísania 14.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ TSK

Dodávateľ - Sídlo K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36126624

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dohoda o urovnaní

ID: OZ/23/2022 – SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

4.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislovova, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe

ID: OZ/22/2022 – Stredná priemyselná škola

4.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Stredná priemyselná škola

Dodávateľ - Sídlo Považská Bystrica,

Dodávateľ - IČO 00161594

Prílohy