Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hatné.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o dielo

ID: OZ/21/2022 – ASFA - KDK s. r. o.

6.9.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.9.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ ASFA - KDK s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 46704507

Prílohy

Licenčná zmluva

ID: OZ/20/2022 – Považské múzeum v Žiline

23.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Považské múzeum v Žiline

Dodávateľ - Sídlo Topoľová 1, 010 03 Žilina

Dodávateľ - IČO 36145173

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie

ID: OZ/19/2022 – Trenčiansky samosprávny kraj

20.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.7.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Trenčiansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo K dolnej stanici 20A, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 36126624

Prílohy

Dohoda o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

ID: OZ/18/2022 – Radovan Adamčík

11.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.7.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Radovan Adamčík

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: OZ/17/2022 – Slavomír Petrík

6.7.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Slavomír Petrík

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Darovacia zmluva

ID: OZ/16/2022 – ASFA - KDK s. r. o.

29.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ ASFA - KDK s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Murgašova 881/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Dodávateľ - IČO 46704507

Prílohy

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

ID: OZ/15/2022 – Slovak Telekom a.s.

3.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Slovak Telekom a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Zmluva – doplnkové dôchodkové sporenie

ID: OZ/14/2022 – UNIQA poisťovňa

16.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 13.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ UNIQA poisťovňa,a.s.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 35977540

Prílohy

Kúpna zmluva

ID: OZ/13/2022 – Obec Hatné

16.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.9.2000

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Slávik Jozef a manželka Anna Sláviková

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

Prílohy

Zmluva č. 1422 117 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej ochrany SR

ID: 11/2022 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

2.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.5.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Dodatok č. 1 k Zmluve o vytvorení webového sídla

ID: OZ/11/2022 – Alphabet partner s.r.o.

70,00 €

31.3.2022

Začiatok účinnosti 1.4.2022

Koniec účinnosti 31.3.2021

Dátum podpísania 8.3.2023

Suma s DPH 70,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb

Zmluva o užívaní poľovného revíru Poľana Dolná Mariková

ID: OZ/10/2022 –

14.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy