Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Hatné.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Nájomná zmluva – opakovaná

ID: NZ/09/2022 – Obec Hatné

27.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jozef Kršík

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

Prílohy

Nájomná zmluva – opakovaná

ID: NZ/08/2022 – Obec Hatné

27.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Čedomír Katič

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

Prílohy

Nájomná zmluva – opakovaná

ID: NZ/07/2022 – Obec Hatné

27.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Peter Seko

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

Prílohy

Nájomná zmluva – opakovaná

ID: NZ/06/2022 – Obec Hatné

27.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Zuzana Kocúrová

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

Prílohy

Nájomná zmluva – opakovaná

ID: NZ/05/2022 – Obec Hatné

27.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Peter Šarlay

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

Prílohy

Nájomná zmluva – opakovaná

ID: NZ/04/2022 – Obec Hatné

27.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ľubomír Mareček

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

Prílohy

Nájomná zmluva- opakovaná

ID: NZ/03/2022 – Obec Hatné

6.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Helena Koštialiková

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

Prílohy

Nájomná zmluva – opakovaná

ID: NZ/02/2021 – Obec Hatné

6.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.4.2021

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Marcela Drblíková

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

Prílohy

Nájomná zmluva – opakovaná

ID: NZ/01/2020 – Obec Hatné

6.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.9.2020

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Marián Seko

Dodávateľ Obec Hatné

Dodávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Dodávateľ - IČO 00692484

Prílohy

Matej Seko, Hatné 127 – zmluva o nájme v bytovom dome

25.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Objednávateľ Obec Hatné

Objednávateľ - Sídlo Hatné č. 46, 018 02 Hatné

Objednávateľ - IČO 00692484

Dodávateľ

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy