Preskočiť na obsah

Vodovod Hatné, evidencia standardov

Program monitirovania kvality pitnej vody pre Celoobecný vodovod Hatné

EVIDENCIA ŠTANDARDOV KVALITY PITNEJ VODY – CELOOBECNÝ VODOVOD HATNÉ:


za rok 2015
za rok 2016
za rok 2017
za rok 2018
za rok 2019

Rozbor pitnej vody – rok 2023

Rozbor pitnej vody – rok 2022:

Rozbor pitnej vody – rok 2021:

Rozbory pitnej vody – rok 2016: 1, 2 
Rozbory pitnej vody – rok 2017: 1, 2, 
Rozbory pitnej vody – rok 2018: 1, 2, 3 

Rozbory pitnej vody – rok 2019: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Rozbory pitnej vody – rok 2020: 1 – 1a2, 3 – 3p
Rozbor surovej vody – rok 2020: 1 – 1p