Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Hatné.

Výkup papiera

Obec  Hatné oznamuje občanom, že dňa 19.1.2023 /štvrtok/ bude firma P&P import vykupovať papier výmenou za hygienické výrobky nasledovne:  Čas výkupu 15,55 – 16,05 hod. –  pred  predajňou jednota 16,10 – 16,15 hod. –  pred obecným úradom Dôležité upozornenie pre občanov: papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach balíky nesmú obsahovať… Čítať viac

Vydanie monografie obce Hatné s názvom „Hatné 1321 – 2021“

Obec Hatné vydala svoju novú monografiu: Zostavovateľkami bola starostka obce Iveta Žilovcová a riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici Petronela Rágulová. Práca na vydaní trvala takmer dva roky. Čitatelia sa po úvodnom príhovore pani starostky môžu oboznámiť s históriou obecných symbolov – erbom, pečaťou a vlajkou a v krátkosti s prírodnými a hydrologickými pomermi malej… Čítať viac

Referendum 2023

Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu Občania, prihlásení na pobyt v obci Hatné, ktorí sa v deň konania referenda budú zdržiavať v Slovenskej republike mimo miesta trvalého pobytu, môžu požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na adrese: obec@hatne.sk

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac

Zmena programov KT od 01.01.2022

Firma Kates upozorňuje užívateľov KT na zmenu ponuky programov, ktorá nastala zo systémových technických dôvodov. Niektoré zrušené programy ( Barrandov, ….) budú opäť v priebehu polroka doplnené.

Nebezpečenstvo vzniku požiaru pri vývoze komunálneho odpadu

Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. upozorňuje občanov, aby nesypali žieravý popol do smetných nádob. Pokiaľ zamestnanci zistia prítomnosť tlejúceho popola v nádobách na komunálny odpad, takéto nádoby nebudú z bezpečnostných dôvodov vyvezené. Vopred ďakujeme za ohľaduplnosť.

Verejný prieskum skúseností a názorov na ochranu medveďa hnedého v SR

Vážená pani predsedníčka, vážení páni predsedovia samosprávnych krajov, Dovoľujem si obrátiť sa na Vás s informáciou o verejnom dotazníku zameranom na skúsenosti verejnosti s medveďmi a s názormi na ich ochranu/reguláciu.  Nakoľko táto otázka vyvoláva emócie po nedávnom fatálnom útoku medveďa a nakoľko výskyt tejto šelmy v nížinách západného Slovenska i v iných oblastiach SR,… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac