Nebezpečenstvo vzniku požiaru pri vývoze komunálneho odpadu

25.11.2021 zverejnil/a hatne_obec.

Spoločnosť MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. upozorňuje občanov, aby nesypali žieravý popol do smetných nádob. Pokiaľ zamestnanci zistia prítomnosť tlejúceho popola v nádobách na komunálny odpad, takéto nádoby nebudú z bezpečnostných dôvodov vyvezené.

Vopred ďakujeme za ohľaduplnosť.