Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Hatné.

Nadpis

Zverejnené

Návrh – VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hatné.

30.11.2021

Prílohy

Popis

                         a školských zariadení so sídlom na území obce Hatné a CVČ.