Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Hatné.

Nadpis

Zverejnené

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027

16.3.2022

Prílohy

Popis

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027“ sú zverejnené na internetovej stránke https: //www.enviroportal.sk

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-2027″ do 21 dní odo dňa, kedy boli dokumenty zverejnené, najneskôr do 4. apríla 2022 na adresu:

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie,

oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Hviezdoslavova 3,

911 01  Trenčín

e-mail: oszp.tn@minv.sk

tel. 032/7411 680

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren