Preskočiť na obsah

Obecný úrad

Starosta obce: Mgr. Iveta Žilovcová

Kontakt

Obec Hatné Hatné č. 46 018 02 Hatné

IČO: 00692484
DIČ: 2020694027

042/4356 158
obec@hatne.sk

Otváracie hodiny

Pon  7:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Ut  7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Str  7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štv  7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Pia  7:00 – 11:30

Telefón: 042/4356 158, 042/4261 489, 0911 336 210

E-mail: 

obec@hatne.sk – podateľňa obce
iveta.zilovcova@hatne.sk – starostka obce

ekonom@hatne.sk – ekonómka a personalistka obce, evidencia obyvateľov
veronika.sarlayova@hatne.sk – referentka pre miestne dane a poplatky, správa cintorína a vedúca šk. jedálne, registratúra, stavebná agenda

Jozef Brhel

Zástupca starostky obce

obec@hatne.sk

Ing. Peter Ištok

Hlavný kontrolór obce

obec@hatne.sk

Plán kontrolnej činnosti: I. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti: II. polrok 2020

Ing. Mária Šubíková

Ekonómka

ekonom@hatne.sk 042/4356 158 0911 336 210

Ekonómka obce – účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľov

Veronika Šarlayová

Odborná referentka

veronika.sarlayova@hatne.sk 042/4356 158 0911 336 210

Odborná referentka – miestne dane a poplatky, vedúca školskej jedálne, správa pohrebiska, registratúra, stavebná agenda

Mária Klabníková

Pracovníčka obecnej knižnice

obec@hatne.sk 042/4356 158