Obecný úrad

Starosta obce: Mgr. Iveta Žilovcová
Adresa: Obec Hatné
Hatné č. 46
018 02 Hatné

Telefón: 042/4356 158, 042/4261 489, 0911 336 210
E-mail: 
obec@hatne.sk – podateľňa obce
 iveta.zilovcova@hatne.sk – starostka obce
jozefina.sarlayova@hatne.sk – ekonómka a personalistka obce, evidencia obyvateľov
veronika.sarlayova@hatne.sk – referentka pre miestne dane a poplatky, správa cintorína a vedúca školskej jedálne

IČO: 00692484
DIČ: 2020694027

Úradné hodiny

Pondelok 7:00 – 11:30 12:00 – 16:00
Utorok 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Streda 7:00 – 11:30 12:00 – 17:00
Štvrtok 7:00 – 11:30 12:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 11:30

Jozef Brhel

Zástupca starostky obce

Ing. Peter Ištok

Hlavný kontrolór obce

Plán kontrolnej činnosti: I. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti: II. polrok 2020

Jozefína Šarlayová

Ekonómka

Ekonómka obce – účtovníctvo, mzdy, evidencia obyvateľov

Veronika Šarlayová

Odborná referentka

Odborná referentka – miestne dane a poplatky, vedúca školskej jedálne, správa pohrebiska, registratúra

Mária Klabníková

Pracovníčka obecnej knižnice

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 29. septembra 2021.