Samospráva

Ako vybavíte

Dokumenty na stiahnutie

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad

PHSR

Predaj a nájom majetku obce

Sociálne služby

Starostka

Vodovod Hatné, evidencia standardov

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .