Zmena programov KT od 01.01.2022

21.12.2021 zverejnil/a hatne_obec.

Kategória

Firma Kates upozorňuje užívateľov KT na zmenu ponuky programov, ktorá nastala zo systémových technických dôvodov. Niektoré zrušené programy ( Barrandov, ….) budú opäť v priebehu polroka doplnené.