Zmena programov KT od 01.01.2022

Kategória

Firma Kates upozorňuje užívateľov KT na zmenu ponuky programov, ktorá nastala zo systémových technických dôvodov. Niektoré zrušené programy ( Barrandov, ….) budú opäť v priebehu polroka doplnené.

Zverejnené 21. decembra 2021.
Upravené 11. januára 2022.