Preskočiť na obsah

Oznámenie o doručení písomnosti

Zverejnené
21. apríla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. apríla 2021 − 21. apríla 2021

                                   Oznámenie o doručení písomnosti

Obec Hatné v súlade s §5 zákona číslo 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občana:

Ľuboša Tučníka, bytom Hatné,

že mu bola doručená písomnosť číslo zásielky SK 0222624598. Po dobu osemnásť dní od vyvesenia tohto oznámenia bude písomnosť uložená na pošte v Dolnej Marikovej, kde si ju môže prevziať počas pracovných hodín.

Vybavuje: Veronika Šarlayová, tel. 042/4356158

Vyvesené: 21.4.2021