Oznámenie o začatí územného konania

Zverejnené
6. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
6. októbra 2021 − 20. októbra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy