Oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby optickej siete v k.ú. Hatné

Zverejnené
30. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. septembra 2021 − 14. októbra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy