Oznámenie rokovania OZ dňa 14.12.2022

Zverejnené
8. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. decembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy