Preskočiť na obsah

„Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja TSK na roky 2022 – 2023“ – oznámenie o začatí posudzovania strategického dokumentu