Verejná vyhláška -oznámenie o začatí územného konania líniovej stavby optickej siete v k.ú. Klieština

Zverejnené
5. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. októbra 2021 − 19. októbra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy