VZN č. 92-N-2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Hatné

Zverejnené
31. dec 2020
Kategória

Detaily

Prílohy