Zámer odpredaja obecných pozemkov – KN C č. 535/6, 251/2 a 519/3 v k. ú. Hatné

Zverejnené
2. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. novembra 2022 − 1. decembra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: ZOP/1/2022

Prílohy