Oznámenie o strategickom dokumente PHR

Zverejnené 30. decembra 2020.
Bez úpravy .