Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č. 84/N/2018 o podmienkach držania psov

Zverejnené
30. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2021 − 15. júla 2021