Návrh rozpočtu obce na roky 2021-2023, pripomienky sa môžu uplatniť do 10 dní od zverejnenia

Upravené
02. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. februára 2021 − 12. marca 2021