Návrh VZN č. 95/N/2021

Zverejnené
27. júla 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. júla 2021 − 12. augusta 2021