Odpady

Zverejnené
30. decembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. decembra 2020

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Hatné za rok 2019

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu v obci Hatné za rok 2018